Tặng máy tính tại Trung tâm dạy nghề Quỳnh Hoa

Thông tin dự án

Tên dự án: Tặng máy tính tại Trung tâm dạy nghề Quỳnh Hoa

Thời gian: 22/07/2018

Địa điểm: Trung tâm dạy nghề Quỳnh Hoa – Thanh Trì – Hà Nội

Thành phần: Các bạn trẻ trong CLB Techmate, CLB Emotech

Mục đích: Tặng máy tính cũ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm dạy nghề Quỳnh Hoa