Tặng máy tính và giao lưu tại Trung tâm bảo trợ người khuyết tật Ba Vì

Thông tin dự án

Tên dự án: Tặng máy tính và giao lưu từ thiện với trẻ em tại Trung tâm bảo trợ người khuyết tật Ba Vì

Thời gian: 04/08 và 05/08

Địa điểm: Trung tâm bảo trợ người khuyết tật Ba Vì

Thành phần: Các bạn trẻ trong CLB Techmate, CLB Emotech, CLB Vinaheart

Mục đích: Giao lưu và đưa công nghệ đến gần hơn với những em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm bảo trợ người khuyết tật Ba Vì